Akoestische panelen

Comfort in gebouwen en rondom geluidsbronnen hangt samen met de akoestische voorzieningen. Onze speciale akoestische panelen kunnen wij desgewenst samenstellen uit verschillende kernmaterialen om hoge en/of lage frequenties te weren of absorberen. Hiervoor beschikken wij over diverse basismaterialen en geluidrapporten (TNO & Peutz).

Indien extra  zware geluid eisen worden gesteld, scholen en ziekenhuizen, verlijmen wij niet zichtbaar, in de panelen extra massa als geluidwering. Hierbij maken wij gebruik van gips achtige materialen of antidreun materialen.

Naast gesloten panelen zijn wij gespecialiseerd in de productie van geperforeerde maatwerk panelen. Hierbij maken wij gebruik van verschillende perforatie gradaties, veel toegepast is R3/T5. Daar waar visuele eigenschappen vereist zijn kan optioneel firetdoek in de panelen worden verwerkt.

Heeft u vragen over de toepassing van onze panelen in uw situatie neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren